Home

Oogst LTO

LTO Nederland oogst waardering voor haar inzet tijdens de coronacrisis, volgens een enquête van Agrio Uitgeverij onder boeren uit verschillende sectoren. LTO werd door zo'n 80 procent van de akkerbouwers en bijna 70 procent van de melkvee- en pluimveehouders gezien als de sectorpartij die het best hun belangen behartigt tijdens de coronacrisis DE OOGST VAN OOST: Resultaten update 2020. Dagelijks zijn wij voor jou als lid aan het werk, zichtbaar en onzichtbaar. Wat LTO Noord regio Oost tot nu toe in 2020 aan voornaamste resultaten, inzet en activiteiten heeft gepleegd lees je in 'De Oogst van Oost'. Lees mee

Help ons Oogsten. De agrarische sector Nedflex, exclusief uitzendpartner van LTO Arbeidskracht biedt in de backoffice ondersteuning bij het matchen van werkgevers en werkzoekenden. Op het platform willen we vraag en aanbod samenbrengen danwel partijen ondersteunen elkaar te vinden Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het optimaliseren van de gebruikerservaring, personaliseren (inlog Mijn LTO Noord) en het bieden van functionaliteiten zoals reageren op berichten, delen via social media en het tonen van filmpjes via YouTube LTO Nederland is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. LTO Nederland behartigt de belangen van 35.000 leden door te werken aan een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa Q&A informatiecentra regionale LTO-organisaties De informatie- en ledencontactcentra van de regionale LTO-organisaties beantwoorden elke dag tientallen vragen, ook over corona. Veelgestelde vragen en antwoorden kunt u bekijken in dit document, dat regelmatig wordt bijgewerkt: Vragen en antwoorden 6 mei 2020. Contact met LTO

Als LTO-lid profiteert u van extra voordeel op het zakelijke sim-only abonnement.De meegeleverde sim-kaarten werkt met alle recente mobiele telefoons. Optioneel kunt u er ook een los toestel bij bestellen, hierover heeft LTO Ledenvoordeel geen prijsafspraken gemaakt In de 'Oogst van Oost' vindt u resultaten die bijdragen aan uw bedrijfsvoering, uw omgeving of onze gehele sector. Successen die we samen met leden, afdeling- en regiobestuurders, LTO Nederland en/of externe partijen behalen. Resultaten LTO Noord regio Oost - 2e kwartaal 2019 - Oogst van Oos Alle inkoopvoordelen voor leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB die gaan over energie, staan hier voor u opgesomd LTO Noord is overwegend positief over het Programma Agrifood 2021-2030 van provincie Gelderland dat Provinciale Staten de komende weken behandelen. Maar de boerenbelangenbehartiger is op enkele punten kritisch, onder meer als het gaat om verkaveling Bart Lubbers is sinds dit voorjaar voorzitter van LTO Noord Rheden. 'Als boerenorganisatie moet je je niet laten ondersneeuwen.

Zorgen over oogst van 2020, inzet LTO wordt gewaardeerd - LTO

Sjaak van der Tak is nieuwe voorzitter LTO Nederland

Regio Oost - LTO Noor

 1. LTO is een inwerkprogramma aan het ontwikkelen voor nieuwe bestuurders Thema's: 1. Regel je basis 2. Voel je LTO 3. Ken je rol Hij is bijna klaar, nog even geduld KENNIS ZAAIEN ONTWIKKELING OOGSTEN. Cookies op LTO Academie. Deze website maakt gebruik van cookies
 2. LTO Nederland heeft vijf nieuwe portefeuillehouders benoemd. Zij sta... rten medio februari en zijn benoemd voor een periode van drie jaar. De naam van de zesde nieuwe portefeuillehouder is nog niet bekendgemaakt. De sollicitatieprocedure voor deze portefeuille, Bodem & Water, is nog niet afgerond
 3. LTO Nederland en de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) Directe aanleiding voor de herziening van de Inkoopvoorwaarden Aardappelen was de extreme droogte gedurende oogst 2018-2019 en de tegenvallende opbrengsten in heel Europa als gevolg daarvan
 4. LTO wil dat de contractvoorwaarden voor boeren en tuinders die leveren aan supermarkten gunstiger worden en vraagt meer promotie voor agrarische producten. Donderdag praat LTO hierover met supermarktenkoepel CBL, samen met POV, NAJK en Farmers Defence Force
 5. Het mediabedrijf geeft in opdracht van LTO Noord, ZLTO en LLTB Nieuwe Oogst uit, waarvoor circa veertig mediaprofessionals werkzaam zijn. Nieuwe Oogst is met een oplage van 35.000 stuks van de weekkrant en een digitaal bereik van ruim 150.000 actieve volgers het grootste agrarische vakmedium in Nederland

Help ons Oogsten - Help ons Oogste

 1. Samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Met succes: dankzij de grote bijdrage die boeren en tuinders leveren aan de economie, de werkgelegenheid, het landschap en het milieu, is de meerwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw onmiskenbaar
 2. Nieuwe Oogst Vacatures: de laatste agrarische vacatures! Veehouderij, Akker- en Tuinbouw en regionale vacatures
 3. Leden kunnen altijd terecht bij ZLTO, bij onze Informatie- lijn via 073 217 33 33 en bij onze adviseurs.. Onze Informatielijn is bereikbaar: ma t/m vr 09:00 - 17:00 uu

LTO Noor

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers met dienstverlening op het gebied van payrolling, een vacaturebank, opleidingen en zorgverzekeringen voor seizoenarbeiders én vaste medewerkers De webwinkel van LTO. Bestel agrarische boeken, speelgoed en servies eenvoudig, voordelig en veilig Vraag dan direct een kortingscode aan via LTO Ledenvoordeel. U kunt afhankelijk van uw situatie van 1 tot 4 punten halen op Spuitlicentie.nl. Tevens is het dé manier om u voor te bereiden op uw examen als u deze nog moet halen De vakgroep LTO Melkgeitenhouderij behartigt de belangen van de LTO leden geitenhouders. Wij doen dit via de regionale organisaties, ZLTO, LLTB en LTO Noord en de lokale afdelingen De LTO vakgroep Paardenhouderij behartigt de specifieke vaktechnische belangen van de leden paardenhouders. Daarbij wordt samengewerkt vanuit de Sectorraad Paarden, waar de LTO een zetel in heeft. We doen de belangenbehartiging via de ZLTO-Afdelingen, de ZLTO-organisatie en landelijke LTO-vakgroep Paardenhouderij

Procedure kleine windmolen frustreert LTO Noord - Nieuwe Oogst

LTO Nederlan

Hieronder kunt u inloggen in het Digitaal Loket van LTO Arbeidskracht. Bent u uw wachtwoord vergeten, klik dan op wachtwoord vergeten. Heeft u nog niet eerder ingelogd op dit vernieuwde Loket klik dan op wachtwoord vergeten om u account opnieuw te activeren Als lid van LTO kunt u besparen op diverse producten en diensten. Bekijk het complete aanbod op onze website Deze oogstkalender geeft een overzicht van wanneer je welke gewassen in je moestuin kunt oogsten. Een overzicht van maand tot maand De agrarische sector wordt op allerlei manieren geraakt door de coronacrisis. LTO Arbeidskracht heeft een platform ontwikkeld om werkgevers in de land en tuinbouw te ondersteunen bij vraag- en aanbod van personeel. Agrifirm brengt dit graag bij je onder de aandacht. Nederlanders, help ons oogsten LTO en de NAV hebben begrip voor het ontbinden van aardappelcontracten van oogst 2019 door verwerkers en telers. De telers krijgen uiteindelijk toch de afgesproken contractprijs en bovendien krijgen zo veel mogelijk onverkoopbare fritesaardappelen een bestemming buiten de verwerking

Informatie Coronavirus - LTO

Boeren die wegens de aanhoudende droogte hun land en gewassen niet mogen besproeien, krijgen te maken met een mindere oogst. Dat verwacht de belangenorganisatie voor de landbouw LTO Home » Nieuws » Nederlanders, help ons oogsten! (video) Nederlanders, help ons oogsten! Daarom doet LTO Arbeidskracht een beroep op Nederlanders om de telers te helpen via de website helponsoogsten.nl. 'We hebben nu die handjes nodig, we staan nu op een cruciaal en kritiek punt',. Na de conversieperiode is een keuring voor registratie verplicht en zijn kosten van registratie hoger. LTO Nederland heeft een overzichtelijke 'Wegwijzer' gemaakt om leden meer duidelijkheid te geven.. Alle landbouwvoertuigen zoals trekkers, getrokken aanhangwagens, shovels, mobiele kranen en combines die de openbare weg op gaan, moeten vanaf 1 januari 2021 worden geregistreerd Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland is een Nederlandse ondernemers- en werkgeversorganisatie voor akkerbouwers en tuinbouwers.. LTO Nederland heeft 35.000 leden en is een samenwerkingsverband van LLTB, LTO Noord en ZLTO, opgericht in 1995. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat 53% van de Nederlandse boeren en tuinders, goed voor 63% van de agrarische productie. LTO Nederland spant zich in voor een goede samenwerking tussen grondeigenaren en leidingbeheerders. Lees meer. Meer onderwerpen. Feiten. 2.693 fruitteeltbedrijven (2017) 20.463 hectare fruitteelt (2017) 7,6 hectare gemiddelde bedrijfsgrootte. 80% fruitteelt is appels en peren. Wie is wie

Mobiele telefonie - LTO Ledenvoordee

 1. LTO Noord stelde op 24 september in Nieuwe Oogst dat het huidige beleid voor ganzen in Friesland niet meer voldoet. De aanleiding was het schrappen van de mogelijkheid om in oktober ondersteunend afschot van brand- en kolganzen toe te passen. Een maatregel die de Friese boeren rauw op het dak viel
 2. der bij boeren met sproeiverbod ANP Boeren die wegens de aanhoudende droogte hun land en gewassen niet mogen besproeien, krijgen te maken met een
 3. LLTB Infolijn. De LLTB Infolijn (06-83776001) is er voor alle leden met een vraag. Wie de Infolijn belt, krijgt Paul Simons aan de lijn (foto). De LLTB Infolijn is iedere werkdag van 8.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar
 4. Leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB geven de krant als rapportcijfer gemiddeld een 7,4. 51 procent geeft Nieuwe Oogst een 8 of hoger. Dat blijkt uit het Lezersonderzoek Nieuwe Oogst 2017, dat in opdracht van AgriPers is uitgevoerd. 853 bedrijfsleden van de LTO-organisaties namen deel aan het onderzoek
 5. LTO Nederland en NAJK dringen er op aan dat in het POP3+ extra prioriteit is gegeven aan maatregelen die gericht zijn op het ondersteunen en stimuleren van kennisoverdracht en investeringen door en op de bedrijven met het oog op de genoemde opgaven
 6. LTO Nederland heeft, mede namens alle regionale en sectorale organisaties in de land- en tuinbouw, de leden van de Tweede Kamer de volgende belangrijke punten meegegeven voor het debat: Versnel realisatie huisvesting Veel problematiek is te wijten aan onvoldoende beschikbare en onvoldoende kwaliteit aan huisvesting

LTO Nederland presenteert zaterdag de Groene Troonrede. Daarin vraagt de organisatie aandacht voor de rol van de agrarische sector voor de maatschappij. Die gaat verder dan de productie van voedsel of planten. Ook het landschaps- en waterbeheer hoort daarbij. I Nieuwe oogst is het multimediale platform van de regionale land en tuinbouworganisaties lto noord zlto en lltb en wordt in hun opdracht uitgegeven door agr. Melkveehouderij pluimveehouderij varkenshouderij en vleesveehouderij. Nieuwe oogst en haar voorganger oogst bestaan deze week precies 30 jaar. Gepubliceerd 5 december 2018 op 938 146 in home

Proef met onderwaterdrainage in veenweide gestart

Op lokaal niveau worden de LTO-afdelingen, waarmee POV samenwerkt, hierin ondersteunt. Zo zijn ze goed voorbereid wanneer de regelgeving wordt aangescherpt. 'Wij vinden rechtszekerheid voor ondernemers belangrijk', reageert Herman Litjens van LTO Nederland. De POV staat op het standpunt dat wat vergund is, vergund moet blijven Suikerbieten oogsten gebeurd vaak in meerdere keren en de oogst start in de herfst ongeveer vanaf september. De bieten worden geoogst met een bietenrooier

LTO: oogst minder bij boeren met sproeiverbod Foto: ANP Boeren die wegens de aanhoudende droogte hun land en gewassen niet mogen besproeien, krijgen te maken met een mindere oogst Nieuwe Oogst, het nieuwsmedium van LTO, laat weten dat Van der Tak per 1 januari 2021 de vijfde voorzitter van LTO Nederland wordt sinds de oprichting 25 jaar geleden Boeren die wegens de aanhoudende droogte hun land en gewassen niet mogen besproeien, krijgen te maken met een mindere oogst. Dat verwacht de belangenorganisatie voor de landbouw LTO. Een zegsvrouw van LTO benadrukt dat boeren altijd al afhankelijk zijn van het weer. Waar ze kunnen beregenen, is de situatie goed onder controle LTO Nederland. 2.218 vind-ik-leuks · 66 personen praten hierover. www.lto.n LTO: oogst maïsvelden als schimmel opduikt (Novum) - Een voor Nederland nog onbekende schimmelziekte bedreigt grote delen van de maïsvelden in het zuiden van het land

Video: De Oogst van Oost - LTO Noor

Energie - LTO Ledenvoordee

Nieuwe Oogst is met het weekblad, de website en andere digitale uitingen het vlaggenschip van uitgeverij AgriPers. Wij zijn een groeiend modern mediabedrijf in het hart van de agrarische sector. AgriPers - onderdeel van LTO Bedrijven - creëert journalistieke, inhoudelijke en impactvolle content, binnen de kanalen van onze multimediale titels LTO: oogst minder bij boeren met sproeiverbod - wel.nl DEN HAAG (ANP) - Boeren die wegens de aanhoudende droogte hun land en gewassen niet mogen besproeien, krijgen te maken met een mindere oogst

38 14 NOVEMBER 2020 | NIEUWE OOGST VERENIGING Online algemene ledenvergadering LTO Noord-afdeling Salland De algemene ledenvergadering van LTO Noord-afdeling Salland wordt dit jaar online gehouden. Dat gebeurt maandagavond 16 november om 20 uur. Leden kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.lto Persbericht LTO Noord: Het coronavirus heeft Nederland in haar greep. Ingrijpende maatregelen volgen elkaar in rap tempo op. Ook telers blijven niet gespaard. Gezond en vers voedsel is cruciaal, maar de coronamaatregelen leiden tot acute verstoring van de productie, handel en verkoop van verse producten. De campagne KoopOnzeOogst biedt telers hulp bij promotie en afzet van hun verse voorraad

LTO Noord mist verkaveling in Programma Agrifood

Verenigingsredacteur LTO Noord/Nieuwe Oogst LTO Noord apr. 2016 - heden 4 jaar 10 maanden. Zwolle en omgeving, Nederland Projectmedewerker Jongerenprogramma LTO Noord LTO Noord jan. 2017 - dec. 2017 1 jaar. Zwolle Medewerker Relatiebeheer en Contributielijn. Nieuwe Oogst | 2,576 followers on LinkedIn. Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren en regio's. | Het laatste agrarische nieuws Artikel Nieuwe Oogst: LTO roept op tot vakantie vieren bij de boer. 25 mei 2020; Vier vakantie bij de boer. Die oproep doet voorzitter Arjan Monteny van LTO Multifunctionele Landbouw nu de vakantieplannen van Nederlanders naar het buitenland in de ijskast staan vanwege de coronacrisis

LTO Shop, een initiatief van LTO Ledenvoordeel B.V. Agro Business Park 1, 6708 PV Wageningen; Bel ons nu: 088 - 888 67 77; E-mail: info@ltoshop.nl. Nieuwe Oogst is het multimediale platform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt in hun opdracht uitgegeven door AgriPers. Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren en regio's en kent het hoogste bereik en lezerswaardering van alle agrarische vaktitels in Nederland Help hun om hun oogst binnen te halen. Hoe succesvol je bij het oogsten bent en hoeveel groenten je droog binnen kunt brengen, hangt ervan af hoe goed je Johnny kunt besturen. Maar let op! LTO Shop, een initiatief van LTO Ledenvoordeel B.V. Agro Business Park 1, 6708 PV Wageningen LTO: oogst minder bij boeren met sproeiverbod ANP . Boeren die wegens de aanhoudende droogte hun land en gewassen niet mogen besproeien, krijgen te maken met een mindere oogst

LTO Noord - Nieuwe Oogst

redacteur Nieuwe Oogst LTO Noord 1986 - heden 35 jaar. Actuele aandachtsgebieden: varkenshouderij en onderwijs. redacteur Nieuwe Oogst Weidse Blik 2006 - 2009 3 jaar. Nieuwe Oogst Oogst 2000 - 2005 5 jaar. In de loop der jaren verschillende aandachtsgebieden gehad. redacteur. LTO Verzekeringen staat de agrariër graag bij in het managen van de risico's die een agrarische onderneming loopt. Met een grote klantenkring in de agrarische sector hebben wij veel kennis van land- en tuinbouwbedrijven. Onze producten en diensten stemmen wij dan ook zo veel mogelijk af op onze doelgroep Op deze pagina treft u alle relevante informatie voor agrarisch werkgevers met betrekking tot het coronavirus. Heeft u een vraag of opmerking voor de Werkgeverslijn? Neem contact op via ons contactformulier, mail naar info@werkgeverslijn of bel naar 088 - 888 66 88

LTO Nog veel aardappeltelers met oogst 2019 in de schuur. Uit een enquête die de LTO vakgroep Akkerbouw vorige week onder haar leden heeft gehouden, blijkt dat een groot deel van de consumptieaardappeltelers de schuur nog niet leeg heeft DEN HAAG - Boeren- en tuindersorganisatie LTO heeft werklozen opgeroepen te helpen bij de oogst van asperges, aardbeien en kool. Volgens LTO zijn voor dat werk 15.000 tot 20.000 mensen nodig LTO: oogst minder bij boeren met sproeiverbod DEN HAAG (ANP) - Boeren die wegens de aanhoudende droogte hun land en gewassen niet mogen besproeien, krijgen te maken met een mindere oogst. Dat verwacht de belangenorganisatie voor de landbouw LTO

Oost Betuwe - LTO Noor

Controleer dan niet alleen de machine, maar ook uw verzekering en bekijk of deze juiste dekkingen biedt, voordat u gaat oogsten. Uiteraard wilt u oogsten wanneer dit het juiste moment is. De machines worden in deze periode intensief gebruikt Nieuwe Oogst, Zwolle, Netherlands. 64,888 likes · 9,424 talking about this · 29 were here. Agrarisch nieuws uit binnen- en buitenland. De officiële pagina van Nieuwe Oogst Nieuwe Oogst zou de aankondiging en uitnodiging plaatsen; dat is niet gebeurd. Foutje, kan gebeuren. Nieuwe Oogst zou de week daarop verslag doen van de avond. Wederom niet gebeurd. De beleidsmedewerker van LTO-veehouderij treft geen blaam, haar inzet was zeer professioneel. LTO, ledenorganisatie met ledenblad: hoe dom kun je acteren! Toch. Konijnenhouder Henk Oonk en voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland waren vrijdag samen naar de rechtbank in Zutphen gekomen. Hier behandelde de politierechter de zaak tegen dierenrechtenactivist Peter Jansen die in oktober 2019 inbrak in de stal van Oonk

Kievitsei in broedmachine

Veelgestelde vragen over het lidmaatschap - LTO Noor

Meest recente berichten. BioScope lanceert FieldScout App 11 juni 2020; AgriPers neemt kennisplatform Varkens.nl over 19 december 2019; Esther de Snoo nieuwe hoofdredacteur Nieuwe Oogst 14 augustus 2019; PERSBERICHT Patrick Bramer nieuwe directeur LTO Bedrijven 3 juli 201 De oogst, opbrengst in kilo's met bijbehorende prijzen, bepaalt in hoge mate het inkomen op korte termijn. Oproep LTO kraakhelder. LTO ziet de bui al hangen en roept het kabinet op om doelen te formuleren en de sectoren de ruimte te bieden hier zelf invulling aan te geven Ze startte haar redactionele carrière bij vakblad Oogst (2001 tot 2006), werkte ruim tien jaar voor de titels Groenten en Fruit en Boerderij, was in 2017/2018 hoofdredacteur van Boerenbusiness. Sinds anderhalf jaar was De Snoo werkzaam als communicatieadviseur en woordvoerder voor LTO Nederland

Nieuwe Oogst is het multimediale nieuwsplatform van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB. Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren en regio's en kent het hoogste bereik en lezerswaardering van alle agrarische vaktitels in Nederland Nieuwe Oogst is het multimediale ledenplatform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt in hun opdracht uitgegeven door AgriPers. Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren en regio's en kent het hoogste bereik en lezerswaardering van alle agrarische vaktitels in Nederland Webinar KAVB & LTO Duin- en Bollenstreek. Schrijf je nu in om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail. Duur 1 uur Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. Deel dit webinar. x Systeemvereisten In 2007 verscheen Wilde Venkel & Rabarber voor het eerst. Dit is een compleet herziene uitgave van dit bijzondere kookboek. De recepten inspireren om meteen aan de slag te gaan met allerlei verrassende combinaties. Naast recepten bevat het boek ook tuiniertips voor het zaaien, werken en oogsten in de tuin, handig gerangschikt per maand. Trichis..

JF - Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord. SN - 1871-0875. IS - 10. ER - Veen EJ. Meeste impact multifunctioneel lokaal. Nieuwe oogst / LTO Noord Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle agrarische sectoren en regio's. Belangrijkste titel voor boeren en tuinders (bron: AgriDirect en Prosu) • De marktleidende titel op lezers- en adverteerdersmarkt • Dagbereik 63.000 (nieuwsbrief), weekbereik 35.000 bedrijven (krant Coördinator Regio en Multifunctionele Landbouw Nieuwe Oogst/LTO agripers bv aug. 2015 - heden 5 jaar 7 maanden. Zwolle/Drachten (Eind)redacteur Nieuwe Oogst LTO Noord mei 2006 - heden 14 jaar 10 maanden. Zwolle/Drachten Troubleshooter Energiebedrijf.

Opwekken - LTO Ledenvoordeel -– LTO LedenvoordeelWij van LTO Noord Gert Jan Donselaar

LTO: verstandig besluit om steun- en herstelpakket niet af

LTO Nederland heeft een Q&A opgesteld, met daarin veelgestelde vragen (en antwoorden) en links naar websites waar u aanvullende informatie kunt vinden. Deze lijst wordt iedere dag bijgewerkt en aangevuld op basis van de actualiteit. Bekijk de Q&A hier >> Meer informati LTO: oogst minder bij boeren met sproeiverbod 2018-06-29 16:21:37 HUMMELO - Door langdurige droogte moeten de aardappelvelden tussen Hummelo en Zelhem worden besproeid. Het lijkt erop dat deze junimaand de droogste wordt in lange tijd, mogelijk zelfs sinds de weermetingen zijn begonnen in 1901

Boeren en tuinders met groene stroom laten geld liggen

Nieuwsarchief - LTO

Geen personeel = geen oogst. LTO Arbeidskracht heeft een platform ontwikkeld om werkgevers in de land- en tuinbouw te ondersteunen bij vraag- en aanbod van personeel. Nedflex, exclusief uitzendpartner van LTO Arbeidskracht biedt in de backoffice ondersteuning bij het matchen van werkgevers en werkzoekenden Bloemberg-Van der Hulst, M & Groten, JAM 2014, ' Nu maïs zaaien is hoogst onverstandig ', Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord , vol. 10, no. 14, pp. 14-14. Nu maïs zaaien is hoogst onverstandig vinden in deze Nieuwe Oogst, uit en ontvang 5 euro korting aan de kassa. U kunt LTO Noord vinden op standnummer 310. Veiligheidsregio Drenthe bespreekt brandveiligheid bij Midden-Drenthe 'Brandveiligheid, een kleine moeite?' is het onderwerp op de jaarvergadering van LTO Noord-afdeling Midden-Drenthe. Deze wordt op dinsdag 21 januari om 20 uu Na een lobby van LTO is in de wet opgenomen dat alle PAS-melders voor 2023 worden gelegaliseerd. 'Gelukkig is dat vastgelegd in de nieuwe wetgeving. Als er een nieuw kabinet komt, is het maar de vraag hoe dat allemaal verder gaat. Dat is heel onzeker

Verhogingen ozb-tarief rijzen de pan uit - Nieuwe Oogst‘Geen zonnepanelen op goede landbouwgrond in Noord-Holland

Nieuwe Oogst, Zwolle, Netherlands. 65,012 likes · 5,740 talking about this · 29 were here. Agrarisch nieuws uit binnen- en buitenland. De officiële pagina van Nieuwe Oogst LTO Verzekeringen staat de agrariër graag bij met advies in het managen van de risico's die een agrarische onderneming loopt. Wij zijn de partner voor verzekeringen en financiële diensten in de agrarisch sector. Zowel zakelijk als privé zijn uw belangen bij LTO Verzekeringen in uitstekende handen Er zijn steeds minder bedrijven die agrarische verzekeringen aanbieden. Daarbij schroeven de verzekeraars die wel op de markt blijven, de eisen voor stallen en de polisvoorwaarden op de onderdelen brandveiligheid, asbest en zonnepanelen steeds verder op. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) onderzoekt daarom samen met LTO Verzekeringen de mogelijkheden van een nieuwe verzekering.<br/> JO - Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord. JF - Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord. SN - 1871-0875. IS - 4. ER - Groten JAM. Maïsras bepaalt opbrengst biogas. Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord. 2010;6(4):45. Powered by Pure, Scopus &. Aspergetelers komen lastig of niet aan voldoende personeel voor de oogst. Ook brancheorganisatie LTO Nederland maakt zich 'Personeelsgebrek door coronacrisis bedreigt oogst aspergetelers. Nieuwe oogst Uitgever Stichting AgriPers, Wageningen Verschenen 2005 Kenmerken 42 cm Aantekening Met suppl. Nieuwe oogst. Tuinbouw Samengegaan met Nieuwe oogst. Ed. LTO Noord, ed. Oost Samensmelting van Oogst. Landbou

 • Agenda presentatie Engels.
 • Monte carlo casino wikipedia.
 • Zalando Skechers Sandalen.
 • Fineliner tekenen.
 • Kruidvat LEGO Classic.
 • Call Me by Your Name book PDF.
 • Breien opzetten dubbele draad.
 • Best movies 2000s.
 • Delicious Sterrenburg.
 • Zolpidem 5 mg.
 • Pachypleura apicaal.
 • Utrecht printen.
 • Ian Somerhalder lengte.
 • Droge huid mannen.
 • Walking with Dinosaurs Nederlandse stemmen.
 • Monica Geuze dochter.
 • Anti pest armbandjes Suze.
 • Terrarium Achterwand Poster.
 • Griekse uitvindingen.
 • Easywall collstrop.
 • Basisscholen Sint Michielsgestel.
 • Apotheek bezorger salaris.
 • Dr Pop Band.
 • Panter tekenen moeilijk.
 • Mario Kart Double Dash Special Cup.
 • Snoepjes verstoppen hond.
 • Activiteiten feestje volwassenen.
 • Natuurlijke parel.
 • Minor Game Design.
 • Azoren stad.
 • Kattenverjager ervaringen.
 • Variabelen synoniem.
 • Ziggo uitzending Gemist werkt niet.
 • Funda Friesland aan het water.
 • Euphorbia combineren.
 • Donderdagskind Nicci French samenvatting.
 • Natriumbicarbonaat capsules De Tuinen.
 • Modellenbureau Zeeland.
 • Donderdagskind Nicci French samenvatting.
 • Klimaatconferentie 2018.
 • Nagelstudio Rotterdam Prinsenland.