Home

Onnozel woordenboek

onnozel Betekenis 'onnozel' Je hebt gezocht op het woord: onnozel. on·n o Van de bekende 'Dikke' of 'Grote' Van Dale en (online)woordenboeken in verschillende talen, tot taaltrainingen, databestanden en de handige Van Dale-app. Scholen maken dagelijks gebruik van onze complete schoolpakketten,.

Puzzelwoordenboek Onnozel - Mijnwoordenboek Vertale

Online woordenboek Nederlands. Hoe kun je onnozel krachtiger uitdrukken? onnozel als een kalf Uitdrukkingen die onnozel betekenen (waarin het woord zelf niet voorkomt): kijken alsof je niet tot tien kan tellen ↑Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). ↑ onnozel op website: Etymologiebank.nl ↑ onnozel in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ Weblink bron De oudste keuren van Schieland (1401-1410) in: J. H. W. Unger Rotterdamsch. Betekenis van 'onnozel' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken zie ook: onnozel manneke, onnozel ventje, onnozel wicht, onnozel geit. mannelijk: onnozele, onnozelaar. Als antwoord op de helemaal niet terzake doende commentaar zei hij enkel: onnozel!. Gij se onnozel! Onnozele! Ge gaat als vent toch niet een vrouwen-wc binnen omdat het bij de mannen vol is > andere betekenis van onnozel Onnozel 1) Abderitisch 2) Absurd 3) Achterlijk 4) Afgestompt 5) Argeloos 6) Arm van geest 7) Belachelijk 8) Bête 9) Breinloos 10) Daas 11) Dazig 12) Dom 13) Dommig 14) Dwaas 15) Eendachtig 16) Eenvoudig 17) Ezelachtig 18) Flauw 19) Futiel 20) Geesteloos 21) Gek 22) Groen 23) Halfzacht 24) Halzerig 25) Hersenloo

Woorden.org is een gratis online Nederlandstalig woordenboek. Het privé-initiatief is gestart in 2010. We maken voornamelijk gebruik van het Kernerman woordenboek. Dit is een professioneel en up-to-date woordenboek geschreven door ervaren woordenboekmaker Geen resultaat voor 'onnozel' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en woordenboeken in verschillende talen, tot taaltrainingen, databestanden en de handige Van Dale-app. Scholen maken dagelijks gebruik van onze complete schoolpakketten, bedrijven gebruiken onze online. in hedendaagse spelling: dom, onwetend, onkundig, onnozel. 149. Dom — onwetend — onkundig — onnoozel.. Weinig verstand of kennis bezittend. Dom zegt men van iemand, die een zeer traag verstand bezit, die vele zaken niet of zeer moeilijk kan begrijpen en daardoor in het algemeen weinig kennis zal bezitten. Hij is veel te dom om voor dokter te studeeren Zoek ' onnozel ' ook in: INT-woordenboeken CHN ( nodig) Wikipedia Google Algemene grammaticale gegevens. Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands. Woordsoort. Type: adjectief: Spelling en. onnozel bn. 'naïef, dom' Mnl. onnosel 'onschuldig' in doe dede al dar pylatus.Gheselen den onnoselen ihesus 'toen liet Pilatus de onschuldige Jezus daar geselen' [1285; VMNW], 'naïef, dom' in meenich simpel ende onnuzel mensch 'veel eenvoudige en onwetende mensen' [1417; MNW], ook van zaken, in onnosel spel '(een) onschuldig spel (d.w.z. waarin geen kwaad steekt)' [ca.

Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen Definitie van onnozel in het Online Woordenboek. Betekenis van onnozel vertalen onnozel vertaling. Uitspraak van onnozel. Vertalingen van onnozel synoniemen. Informatie betreffende onnozel in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. bijvoeglijk naamwoord 1. ongunstig een beetje dommer dan je eigenlijk bent Doe toch niet zo onnozel, dat weet je best Hieronder vind je 3 betekenissen van het woord onnozel. Je kunt ook zelf een definitie van onnozel toevoegen. 1: 10 7. onnozel ( verouderd ) onschuldig Het feest van de Onnozele Kinderen wordt op 28 december gevierd. Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik bn. bw. (-er, -st), (Zuidn.) onschuldig; nog geen besef van goed en kwaad hebbende : 't onnozele kind, dat nauw des levens loop begint; (R. K.) onnozele-kinderen, herinneringsdag van de kindermoord te Bethlehem, op 28 Dec. : op onnozele-kinderen is het jongste kind de baas Woordenboek Engels Nederlands: onnozel. Engelse en Nederlandse zoekresultaten voor: onnozel Zoe

Vertalingen van 'onnozel' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Woordenboek Nederlands Engels: onnozel. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboek. Copyright © 2000-2020 Interglot Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten onnozel - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen

Controleer 'onnozel' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van onnozel vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Onnozel 13 letters. VERSTANDELOOS. Ontbrekend woord toevoegen. Na het toevoegen van een nieuw woord, gebeurd er een controle door enkele administators. Na goedkeuring zal het woord toegevoegd worden aan deze website. Alvast bedankt voor uw hulp! Voeg woord toe. Verwante puzzelomschrijvingen Onnozel mens Onnozel Also search for ' onnozel ' in: INT-woordenboeken CHN ( nodig) Wikipedia Google General grammatical data. This article does not (yet) contain a sense profile, only general grammatical information and, if present, example sentences from the Corpus of Contemporary Dutch. Part of speech. Type. In NL meer: 'onnozele(n)' cq 'onnozele hals' Woordenboek der Nederlandsche Taal: Modern lemma: onnozelaar Een onnoozel mensch, een idioot; alleen in Zuid-Nederland. De arme jongen schijnt een onnoozelaard of een domkop, Conscience. Van Dale onnozelaar (dem; onnozelaars) 1.(beledigend) idioot, onnozel mens, dwaas. zie ook grappigaar Wat is de betekenis van onnozel? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 7 betekenissen van het woord onnozel. Door experts geschreven

Rupert, het woord onnozel staat niet in het woordenboek. Rupert, la palabra candoroso no figura en el diccionario. Ik was achttien, onnozel en verliefd op een oudere jongen. Tenía 18 años, era una loca y estaba enamorada de un chico mayor. De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden Blackorwhite NL Woordenboek - Nederlandse Synoniemen, Nederlands Woordenboek. 1. absurd gek mal zin zot dwaas idioot onnozel ongerijmd onzinnig zinneloos onverstandig 2. achterlijk dom achter debiel idioot seniel nalatig onnozel zwakzinnig kleinsteeds stompzinnig zwakhoofdig 3 De betekenis van onnozel vind je op deze pagina. Er werden 5 verschillende definities van onnozel gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Onnozel (onneu:zel), bn., behalve de betekenis 'niet opgewassen tegen bedrog' heeft onneu:zel dikwijls ook de bijbetekenis: tragisch, onbegrijpelijk, ellendig. 't is toch onneu:zel, mijn verstand staat erbij stil, hoe kan zoiets nou gebeuren onnozel . onervaren, naïef-dom; heel klein . Hij sloeg met dat ouderwetse boerenpetje zo'n onnozel figuur. Ik vind het echt onnozel van jou om te denken dat de AEX niet belangrijk is. Ach, van die taart eet ik maar een onnozel beetje. Het woord onnozel betekende vroeger 'onschuldig' Onze website is een woordenboek van synoniemen voor veel Nederlandse woorden. Op deze pagina kunt u een synoniem voor onnozel vinden. Of u nu een schrijver bent, een student, of gewoon iemand die geïnteresseerd is in het vinden van woorden zoals onnozel, Spellingcontrole.com helpt u om precies te vinden wat u nodig heeft Onnozele (21) Onnozele bloed (8) Onnozele hals (8) Onnozele jongen (1) Onnozele kerel (6) Onnozele lieden (1) Onnozele schilder (1) Onnozele sullige vrouw of meisje (1) Onnozele verliefdheid (1) Onnozele vrouw (3) Onnozele ziel (1 verantwoording. gebruikt exemplaar. exemplaar universiteitsbibliotheek Nijmegen, signatuur: CB1 C 16266 . algemene opmerkingen. Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de tweede druk van Chronologisch woordenboek.De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen van Nicoline van der Sijs uit 2002

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'onnozele hals', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Onnozel — synoniemen 1. onnozel (a) 20 synoniemen. achterlijk dom dwaas gek idioot kinderachtig lijp mal naïef niet wijs onbenullig onervaren onwijs onzinnig simpel slap stom stompzinnig stumperig suf. 2. Het woordenboek van synoniemen, antoniemen, definities en vergelijkbare woorden Nederlands-Zweeds woordenboek. onnozel. Interpretation Translatio {{onnozel}}{{/term}} 1 [dom, idioot] 〈bijvoeglijk naamwoord〉 niais; 〈bijwoord〉 niaisement 2 [onbeduidend] 〈bijvoeglijk naamwoord〉 misérable 3 [onervaren. onnozel synoniemen - Nederlands passende woorden voor onnozel . Woxikon / Synoniemen / Nederlands / O / onnozel . NL Synoniemen voor onnozel. Gevonden 56 synoniemen in 15 groepen . 1 . Betekenis: idioot. onnozel achterlijk. 2 . Betekenis: schaapachtig. dom niet.

sul zn. 'onnozel, doodgoed mens; sufferd' Vnnl. sul 'sukkel, iemand die over zich heen laat lopen' in een goên sul van een pol die op haer verslingert is 'een goeie sul van een vrijer' [1615; WNT], sullen, die hy de kluchtighste dingen van de wijde weerelt op de mouw speete (speldde) [1644; WNT]; nnl. sul 'sukkel' in Onnooz'le sul, wie zou op zulk een vriend vertoornen Nederlands: ·idioot, halve gare, dwaas··↑ onnozelaar op website: Etymologiebank.nl ↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b abderiet onnozele hals, domoor abdicatio afstand doen, neerleggen van een functie abdicationis zie abdicatio abdiceeren ontzeggen abdis bestuurster van een (nonnen)klooster Genealogisch woordenboek André Dumont. achterrichtampt ambt van rechter in een plattelandsgebied met daarin een plaats dat een rechtsgebied vormd Dutch Translation for onnozel - dict.cc English-Dutch Dictionar Vertalingen van het uitdrukking ONNOZELE DINGEN van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van ONNOZELE DINGEN in een zin met hun vertalingen: Alleen onnozele dingen .

tut zn. 'onnozele vrouw Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) - alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB) Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW Onnozel herkomst Onnozel - 6 definities - Encycl . 1) wie niet goed kan denken en weinig snapt vb: lach niet zo onnozel! Synoniemen: dom stom suf Tegenstelling: knapvan weinig betekenis vb: die ruzie gi.. ↑onnozel in: Sijs, N. van der Chronologisch woordenboek

3 puzzelwoorden gevonden voor `Onnozele vrouw` 5 letters. SLOOR; 9 letters. HUPPELKUT. 12 letters. KINDVROUWTJE Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek. Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden Gerelateerd aan onnozel synoniemen beuzelachtig - luizig - onbeduidend - onbetekenend - flauw - dom - simpel - stompzinnig - argeloos - naïef - ongekunsteld - onbedorven - onschuldig - schuldeloos - dommi onnozel vertaling Engels woordenboek, voorbeeldzinnen . adv. stupidly adj. silly, simple, guiltless, dull, gullible, gullisch, witless, oafish, stupid, flat, naive.

Gratis woordenboek Van Dal

Onnozele Kinderen 'Bericht van boven' KRO Radio 5 zondag 28 december 2008...speel bestand af... Vandaag zijn wij de baas. Wij mogen bepalen wat de grote mensen doen. Wij mogen zeggen wat er gegeten wordt. Dat hoort zo op ons feest, Onnozele Kinderen. Eigenlijk zijn dat vrolijke gebruiken bij zo'n grimmig gebeuren onnozel kijken. Interprétation Traduction onnozel kijken. onnozel kijken {{/term}} avoir l'air de tomber des nues. Deens-Russisch woordenboek

onnozel Nederlands woordenboek - Woorden

onnozel - WikiWoordenboek - Wiktionar

Onnozel - betekenis en definitie Nederlands Woordenboek

 1. Elke familie heeft zo z'n eigen uitdrukkingen en gezegden, zo ook de familie van onze medewerker Martin Rep. Daar noemen ze het Reppiaans. Een onderafdeling van het Zaans dus. Vorig jaar lanceerde Rep het Reppiaans Woordenboek, met termen en uitdrukkingen van zijn vader Tinus Rep (links een Kasie volgens Tinus). Het stuk zou uitgroeien to
 2. Woordenboek van het Tieltse dialect. zo dom lik 't achterste van 'n koe gezegd van iemand die eerder dom i
 3. citroentje, onnozel meisje (Beets, 1918)., onnozel meisje (Beets, 1918)
Blog | Woordenboek Nederlands - PoolsKrakPrettig gestoord - de betekenis volgens Woordenboek vanEen coronadag in het leven van een slashparent met pubers

Het Vlaams woordenboek » onnozel

Woordenboek van het Tieltse dialect. kart van knopen, euj broek stoat open gezegd tegen iemand die vergeten is z'n gulp dicht te doe Betekenis van 'dim-witted' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken

Onnozel - 7 definities - Encycl

 1. Onnozele kinderen 28 december. In de tijd dat Jezus is geboren, gaf Koning Herodus bevel om in Betlehem en omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger te vermoorden
 2. Doornemen 1) Aanbieden 2) Bespreken 3) Bestuderen 4) Doorbladeren 5) Een leerstof bestuderen 6) Globaal bestuderen 7) Herhalen 8) Indienen 9) Inkijken 10) Lezen 11) Nazeggen 12) Nazien 13) Presenteren 14) Spelen 15) Vertonen 16) Voorstelle
 3. Wim T. Schippers bracht in 1984 een toneelstuk met de naam 'Kutzwagers'. Het eerste woordenboek dat de term opneemt is 'Battus. De Encyclopedie' (1978), waarbij Battus een pseudoniem is van H. Brandt Corstius. Daarna volgde Van Dale Hedendaags Nederlands (1984), en vrij snel daarna de andere woordenboeken
 4. Synoniemen voor het woord Onnozele Hals, Alle gevonden — 4, antoniemen — 0. Alle woorden zijn alfabetisch gesorteerd
 5. Online Japans Nederlands woordenboek gebaseerd op het origineel van Peter Adriaan van de Stadt uit 1934 Japans-Nederlands woordenboek 『日蘭辭典』 Nichi-Ran jiten en modern supplement DIGIZOEK 15 resultaten voor 'domkop
 6. 2 Immers, onnozel genoeg, zegt kiliaan, op het woord schilderen, pingere, depingere: quasi dicas clypeum formare! Dus was een schilder (pictor) in dien tijd etymologisch zoo veel als een schildenmaker (faber scutarius): eene afleiding, waarlijk een' becanus waardig.Van daar ook misschien dat het schilderswapen bestaat uit drie witte schilden op een blaauw veld
 7. Onnozel 1) Abderitisch 2) Absurd 3) Achterlijk 4) Afgestompt 5) Argeloos 6) Arm van geest 7) Belachelijk 8) Bête 9) Breinloos 10) Daas 11) Dazig 12) Dom 13) Dommig 14) Dwaas 15) Eendachtig 16) Eenvoudig 17) Ezelachtig 18) Flauw 19) Futiel 20) G

Nederlands woordenboek- Woorden

 1. Synoniemen voor onnozel We hebben de volgende synoniemen voor onnozel gevonden. Veel succes met het schrijven van je Sinterklaasgedicht! leeghoofdig ↳ naief ↳ onbenullig ↳ onnozel ↳ stompzinnig naief ↳ onnozel We vonden ook nog het volgende woord waar onnozel in voorkomt: - onnozelaa
 2. Betekenis onnozel. Er is al veel gezocht naar de betekenis van onnozel en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website
 3. -- Het Nederlandse woordenboek -- De handigheid van woordenboeken-- Nederlandse woordenboek online-- Kinderwoordenboek Nederlands online-- Gratis woordenboek Nederlands-- Dialectwoordenboek-- Puzzel woordenboek-- Woordenboek vertalen Advertenties rondom woord onnozel

Gerelateerd aan onnozel synoniemen beuzelachtig - luizig - onbeduidend - onbetekenend - onbedorven - onschuldig - schuldeloos - argeloos - naïef - ongekunsteld - flauw - dom - simpel - stompzinni PRO·CES·SIE·RUPS (ZELFSTANDIG NAAMWOORD) Rups die met soortgenoten in groten getale 's avonds processiegewijs tegen eiken opkruipt om van de bladeren te eten, en waarvan de haartjes gezondheidsklachten kunnen veroorzaken zoals jeukende huiduitslag onnozel = dogol onpartijdig = objektif onrein = haram onrust = rusuh ons = kami ons (100 gr) = ons ontbijt = sarapan: ontdaan = bingung ontdekken = menemukan onthutst = kaget ontlasting = berak ontluiken = bersemi ontmaagding = awadra ontmoeten = bertemu , berjumpa ontmoeting = pertemuan ontoereikend = kepalang ontploffen = meledak ontroerd = pil

Synoniemen van onnozel; ander woord voor onnozel

↳ onnozel argeloos ↳ naïef ↳ onwetend leeghoofdig ↳ naief ↳ onnozel ↳ stompzinnig. Leuk! Stuur een SMS namens Sinterklaas! Opnieuw zoeken » Bekijk ook ons Rijmwoordenboek. Synoniemen Woordenboek Het synoniemenwoordenboek op Sinterklaasgedichten.com telt ruim 50.000 synoniemen Blackorwhite NL Woordenboek - Nederlandse Synoniemen, Nederlands Woordenboek. 1. aangeboren eigen naïef genuin natief erfelijk hereditair natuurlijk congenitaal genotypisch ingeschapen ingeworteld 2. arcadisch naïef landelijk herderlijk idyllisch 3. argeloos naïef ingenu onnozel innocent kinderlijk onbedorven onschuldig gedachteloos onschadelijk nietsvermoeden Voetbal voor dummies: het woordenboek! LEER DE TYPISCHE VOETBALTERMEN KENNEN! Als je het zo hoort, lijkt het misschien wat onnozel, maar geloof ons, je zal je tegenstander sterretjes doen zien als je het helemaal perfect doet.. Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands vermoedt dat het woord schlemiel is gepopulariseerd door de roman Peter Schlemihls wundersame Geschichte (1814) van de Duitse schrijver Adalbert von Chamisso. Hierin verkoopt de onnozele hoofdpersoon Schlemihl zijn schaduw aan de duivel

onnozel - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek

Meest gelezen. Groninger Zakwoordenboek op internet Vanof vandoag staait t Groninger Zakwoordenboek van Sie... gepubliceerd op 10 oktober 2012; Saul van Messel Saul van Messel (ps. Jaap Meijer) (Winschoten 1912-Heem... gepubliceerd op 18 augustus 2015; Henk Scholte Henk Scholte werd op 26 juli geboren in Emmen en br... gepubliceerd op 5 februari 2015; Colum Gratis multilingual online woordenboek . Nederlands . Engels; Spaans; Frans; Duits; Italiaans; Portugees; Zweeds; Tsjechisc Zowel Hemelvaart als Hemelvaartsdag is met een hoofdletter H.Namen van feestdagen, (religieuze) feesten en gedenkdagen krijgen namelijk een hoofdletter. Andere voorbeelden zijn: Pasen, Kerstmis, Suikerfeest, Offerfeest, Chanoeka, Moederdag en Nieuwjaar. Volgens de officiële spellingregels (waar onder andere het Groene Boekje en Van Dale zich aan houden) worden informele aanduidingen van. Een nieuw avontuur in de spectaculaire cyclus rond de held Lanfeust! Een nieuwe oorlog met Lilth moet worden voorkomen voordat ze opnieuw tot krachten komt. Lanfeust wil zijn metgezellen verzamelen en Lilth zo snel mogelijk terugvinden, maar de godin is dichterbij dan hij denkt 1. (de, 'n) onnozele, sullige WOUW 2. (de, 'ne) onnozele, sullige man zijige [ZEjaya] (de, 'ne) = 1. *zich vrouwelijk gedragende man. 2. zeer vrome man zitten - zaat - gezéten [Zita- za:t- yaze:ta] = zit-ten 1. zit-ten. Hij zaat op z'n knieës. = Hij zat op zijn knieën. 2. hebben zit-ten = opgeslagen hebben. Wij han 400 paolen zitten. = Wij.

onnozel - (naïef, dom) - etymologiebank

Bestel De onnozele hals van George Sand. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktij onnozel. Bron: home.planet.nl: 5: 0 0. fatuus. onnozel. Bron: dumont-andre.nl: Betekenis van fatuus toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel) Email confirmation: << Fatuma: favorabel >> Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden. De onnozele hals vertelt de geschiedenis van het goede en eerlijke jongetje Gribouille in een slechte wereld. Hij zou geheel ten onder zijn gegaan zonder de hulp van de goede fee? die hem in zijn drang om de wereld te verbeteren zo goed mogelijk terzijd

Puzzelwoordenboek - Woordenboek

Nederlands-Latijns woordenboek Latijnse vertaling van het Nederlandse woord onkrui De dag van de onnozele kinderen blijkt ook de dag van de onschuldige kinderen te zijn... Deze term dekt al veel meer de lading... Het gaat namelijk over de kindermoord in Bethlehem waarbij alle kinderen onder de twee jaar vermoor d werden... De kinderen waren dus niet dom, idioot, achterlijk of gek, zoals de eerste term, onnozel, doet.

Onnozel - vertalen onnozel definitie in het Online Woordenboek

Niets is onnozeler dan onnozel gelach. [Risu inepto res ineptior nulla est.] Nichts ist unangebrachter als ein unangebrachtes Lachen. [Risu inepto res ineptior nulla est.] Drieëntwintig jaar oud en niets voor de onsterfelijkheid gedaan: Dreiundzwanzig Jahre, und nichts für die Unsterblichkeit getan [Friedrich von Schiller / Johann Christoph. Onnozele Kinderen (3) ca 450: Romulus van Man: 488: Maughold van Man: ca 526: Antonius van Lérins: 6e eeuw: Govan van St-Govan (1) 1582: Augustín Rodríguez: 1631: Pedro Miranda: 1837: Gaspare del Bufalo (1) 1882: Françoise du St-Esprit: 1905: Fortunato Maria De Gruti Het Rotterdams Woordenboek wil al deze groepen verenigen met ĂŠĂŠn taal: Het Rotterdams. 1854 woorden De eerste editie van het Rotterdams Woordenboek kent 1854 woorden en is tot stand gekomen. -- Het Nederlandse woordenboek -- De handigheid van woordenboeken-- Nederlandse woordenboek online-- Kinderwoordenboek Nederlands online-- Gratis woordenboek Nederlands-- Dialectwoordenboek-- Puzzel woordenboek-- Woordenboek vertalen-- Nederlands puzzel woordenboek; Synoniem-- Makkelijk een synoniem zoeken-- Het vervoegen van werkwoorden. F: f. afk filia, fils, dochter, zoon: f. afk. folio, op het blad van het register: f. f. afk. firmlinge, vormelingen: f.l. afk. filia / filius legitima, wettelijk.

In het begin voelde ik mij heel onnozel.. Ik wist helemaal niet wat deze woorden betekende laat staan dat ik van het bestaan afwist. Ik weet niet of de beschrijvingen allemaal zo in het woordenboek zijn terug te vinden maar hieronder zie je ze zoals ik en mede lotgenoten ze inzetten in onze verhalen. De telefoon gaat, Famke kijkt op haar mobiel en het is een anoniem nummer. Ze is verbaasd. Diegene die ze kent heeft ze in haar telefoon staan en anderen zouden haar nummer niet mogen weten Lana werd rood van schaamte toen ze zich realiseerde dat ze met haar brandende sigaret boven een stapel stro hing. Ze werd geacht een oogje in het zeil te houden bij de jongelui en uitgerekend zij vertoonde onverantwoord gedrag! De woorden van Adam, 'Ik heb vertrouwen in je', galmden in haar hoofd. 'Ik hoorde da Vertaling van het woord enfaldigt van zweeds naar nederlands, met synoniemen, antoniemen, werkwoordsvervoegingen, uitspraak, anagrammen, gebruiksvoorbeelden Eenvoudig translated from Dutch to German including synonyms, definitions, and related words

 • Mat fotopapier.
 • Tuinhek deur.
 • Pars flaccida betekenis.
 • Droge oeverplanten.
 • Dierenasiel Valkenswaard.
 • Wikipedia RuPaul's Drag Race.
 • Burger king kruibeke menu.
 • M18 bout.
 • Stichting Aafje thuiszorg huizen en zorghotels.
 • Glazuur maken zonder poedersuiker.
 • Waterpeil vijver zakt in winter.
 • Bekende neurologen.
 • Voorvechters afschaffing slavernij.
 • Fietsenwinkel Arnhem geitenkamp.
 • Verjaardag motor humor.
 • Wooninvelsen.
 • Reactievermogen vlieg.
 • Printen hanze laptop.
 • Vierwielfiets.
 • My Little Pony names and symbols.
 • A place to party.
 • Trollz Amethyst.
 • Star Wars Lightsaber fights.
 • Eekhoorntjesbrood klaarmaken.
 • DAF 4442 wiki.
 • Cedrus libani atlantica glauca.
 • Infectie baby lage temperatuur.
 • Koi karper Tattoo Sleeve.
 • Hotel Munster Winterswijk.
 • Ketelbinkie hema roze.
 • Ms 13 belgië.
 • John Silver.
 • Onychomycosis.
 • Volvo Marktplaats.
 • A big world.
 • Easywall collstrop.
 • Happy songs 2020.
 • Voorzitter DTS.
 • Woordvolgorde Vertaling Engels.
 • Cupcakes bestellen Amsterdam.
 • Vonnes Creaties breien.