Home

CT scan longen nuchter

Waarom moet de patiënt bij het maken van een CT-scan van de longen, vier uur van te voren nuchter zijn? https: onderzoeken waarbij mogelijk een intraveneuze contrastvloeistof moet worden ingespoten in de aders wordt gevraagd 4 uur nuchter te zijn (niet eten, niet drinken) Nuchter zijn Voor een CT-onderzoek van het hoofd, de hals, de longen of het skelet is geen voorbereiding nodig. Voor onderstaande onderzoeken is dat wel het geval: Onderzoek van de buik Vanaf 4 uur voor het onderzoek mag u niets eten. U mag wel heldere dranken drinken. Onderzoek van het har U moet nuchter zijn voor een CT-scan: u mag vier uur vóór het onderzoek niet eten, drinken of roken. Voor volgende CT-scans moet u niet nuchter zijn, tenzij uitdrukkelijk gevraagd: Boven- en onderkaak; Sinussen; Vetmetingen; Ledematen en gewrichten (skelet) Wervelzuil; Verwittig de verpleegkundige vóór het onderzoek begint over: Astma of allergi

CT abdomen zonder contrast (à blanc) - AZ Nikolaas

Waarom moet de patiënt bij het maken van een CT-scan van

Een CT-scan is een beeldvormend onderzoek, Het kan zijn dat je nuchter moet zijn voor het onderzoek. Tijdens het onderzoek. Als er geen metaal in jouw kleren is verwerkt, mag je deze aanhouden. Op de röntgenafdeling aangekomen, drink je eerst een liter contrastvloeistof CT-scan . Van hals, longen, buik, urinewegen en/of bloedvaten met contrast -Vragenlijst . Nuchter. U mag vanaf drie uur voor aanvang van het onderzoek geen vast voedsel meer gebruiken. U mag wel drinken en vloeibaar voedsel gebruiken zoals vla, pap en bouillon. Vragenlijst Een gemiddeld CT-scan onderzoek van de longen neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. De CT-scan wordt uitgevoerd door middel van een zogenoemde ultra low dose CT-scanner, een scanner met een lagere stralingsdosis. Bij de CT-scan wordt geen gebruik gemaakt van contrastvloeistof

Voor het maken van de CT-scan hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt dus normaal eten en drinken. Het kan wel voorkomen dat het door persoonlijke omstandigheden voor u niet mogelijk is, of lastig, om dit onderzoek te laten uitvoeren. Neem daarom vóóraf contact op met het Contact Centrum Maartenskliniek (CCM), telefoonnummer (024) 365 96 59 als u Nuchter? Bij een CT-scan van nieren, longen, bloedvaten en buik mag u 3 uur voor het onderzoek niet meer eten of drinken. Gebruik van contrastvloeistof. Bij CT-scan van de buik: Dag voor het onderzoek 2 volle bekers; Dag van het onderzoek nog 2 volle bekers. Drie uur voor het onderzoek niets meer eten; Wat neemt u mee? Trek gemakkelijke kleding aan Een CT-scan is een ring en dus geen afgesloten tunnel. Met behulp van röntgenstralen maakt het apparaat een opname van uw lichaam over een breedte van enkele millimeters. Afhankelijk van het onderzoek, schuift u stukje óf in één vloeiende beweging door de CT-scan

Met een CT-scan worden dunne dwarsdoorsnede-foto's gemaakt van uw lichaam. Dit gebeurt met röntgenstralen. Op de foto's is de vorm, structuur en ligging van organen en weefsels goed te zien. Het CT-onderzoek (of voluit Computer Tomografisch onderzoek) wordt uitgevoerd door de radiodiagnostisch laborant. De radioloog beoordeelt de foto's Een Computer Tomografie (CT-scan) laat doorsneden van het lichaam zien. Die zijn met röntgenstraling gemaakt. In deze folder leest u hoe dit onderzoek gaat en hoe u zich moet voorbereiden Uw behandelend arts heeft voor u een CT-onderzoek van de longen en de bovenbuik aangevraagd. Met behulp van röntgenstralen worden hierbij afbeeldingen van de longen en de bovenbuik gemaakt. Op deze afbeeldingen worden eventuele afwijkingen of stoornissen zichtbaar. De informatie in deze folder is algemeen van aard CT van de thorax kan zowel met als zonder contrast gemaakt worden. Met contrast is niet per definitie een CT-angio. Specialisten vragen vaak met contrast aan, patiënt blijft nuchter en op de dag van het onderzoek bepaalt de radioloog dat contrast niet nodig is of dat er een HR scan gemaakt wordt (die is ook zonder contrast) CT-scan met jodiumhoudend contrast Bij sommige CT-scans wordt jodiumhoudend contrast gebruikt om de bloedvaten zichtbaar te maken. We weten dat het contrastmiddel in zeldzame gevallen kan leiden tot een (ernstige) allergische reactie en/of nierschade

Erasmus MC - patiëntfolder: CT-scan

In CWZ Nijmegen kunt u terecht voor een CT-scan van uw buik en/of longen. Dit is een onderzoek dat een dwarsdoorsnede van uw buik én/of uw longen laat zien CT-scan van de longen (thorax) Doel. Voorbereiding . U dient nuchter te zijn, u mag uw medicatie nemen. Breng het resultaat van een recent labo-onderzoek mee (maximum 1 jaar oud). Daarmee kennen wij uw nierfunctie. Als u dit niet hebt, kan u dat opvragen bij uw (huis)arts Hallo, bij toeval is er bij mij een vlekje ontdekt op een Ct scan, ik doe nl mee met onderzoeksprogramma Lifelines en was uitgenodigd om een Ct scan van hart en longen te maken in het kader van vroege aanwijzingen van long-hart en vaatziekten

Voor een algemene CT-scan mag u eten, drinken en roken. Komt u voor een CT-hart, CT-dunne darm, CT-dikke darm of een CT-geleide punctie dan dient u wel nuchter te blijven. Welke voorbereiding voor uw onderzoek van belang is, hoort u van de medewerker die de afspraak met u maakt. Medicijnen. Medicijnen mag u gewoon innemen met een glaasje water CT scan van hart, longen of darmen uitvoeren bij Privatescan? Ontdek vroegtijdig ziekten Direct uitslag ook zonder verwijzing Veel hedendaagse medische kennis dateert van honderden jaren geleden. Dat geldt echter niet voor de CT-scan, die pas sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw bestaat. Toch heeft de revolutionaire techniek al enorme sprongen gemaakt, zo legt radioloog Marc Romijn uit. Hij beantwoordt tien vragen over CT-onderzoek

CT-scan UZ Leuve

Tijdens het gesprek kregen we te horen dat 1 tumor in mijn longen flink gegroeid was en dat er talloze kleine bij waren gekomen. Deze uitslag kwam aan als een mokerslag. Verdoofd luisterden we naar mijn oncoloog. Ik bleek niet goed gekeken te hebben. Toevallig had ik exact een jaar geleden ook een CT scan gekregen. Ik had hiernaar gekeken. Ai Voor het stellen van de diagnose kanker maken artsen vaak gebruik van een PET-scan. Tijdens dit beeldvormende onderzoek wordt radioactieve stof gebruikt. Maar is dat gevaarlijk? Lees hier alles over het PET-onderzoek: van voorbereiding tot uitslag Bodyscan van alle vitale organen en bloedvaten. Zonder verwijzing, direct uitslag. Gezond vooruit kijken met de Bodyscan van Privatescan Bent u (mogelijk) zwanger, neem dan vóór het maken van de CT-scan contact op met de afdeling Radiologie op het nummer (050) 361 21 69. Soms wordt het onderzoek uitgesteld. Voorbereiding. In de afsprakenbrief staat waar u zich kunt melden voor het onderzoek. Ook staat er of u nuchter moet zijn CT-onderzoek longen en bovenbuik (lever & bijnieren) Uw behandelend arts heeft voor u een CT-onderzoek van de longen en de bovenbuik aangevraagd. Met behulp van röntgenstralen worden hierbij afbeeldingen van de longen en de bovenbuik gemaakt. Op deze afbeeldingen worden eventuele afwijkingen of stoornissen zichtbaar

Hierom wordt een CT scan van hart of longen uitsluitend uitgevoerd als je 45 jaar of ouder bent en één of meerdere risicofactoren hebt. Ben je jonger en is er geen sprake risicofactoren kan er gekozen worden voor een alternatief onderzoek CT-scan van de longen. De CT-scan (computer tomografie) is een apparaat waarmee nagegaan wordt of er zichtbare afwijkingen zijn in de borstkas. Met deze techniek is het mogelijk foto's te maken van.. Longen in beeld een MRI ipv CT-scan Momenteel kunnen we met de CT scan de beste afbeelding van longen maken. De hoeveelheid straling die vrijkomt bij het maken van een CT scan is weliswaar hoger dan bij het maken van een röntgen longfoto maar een CT scan levert ons veel meer informatie op, bijvoorbeeld over eventuele schade aan de luchtwegen Een uur voordat u zich meldt, moet u een liter water hebben gedronken en verder moet u 6 uur nuchter zijn. Duur onderzoek Het onderzoek duurt 1 uur en 45 minuten

Met een CT-scan kan worden gekeken of er lucht of vloeistof in de borstholte aanwezig is. Daarnaast kunnen er structurele gebreken mee worden vastgesteld, of de omvang van verwondingen en botbreuken. Ziektes zoals interstitiële fibrose en bronchiëctasie , die met andere onderzoeksmethodes moeilijk te ontdekken zijn, kunnen soms met een CT-scan van de thorax wel in beeld worden gebracht PET-scan longen Om de Om kwalitatief betere beelden te kunnen maken, wordt een PET-scan soms aangevuld met een CT-scan. Het is van belang dat je vanaf zes uur voor het onderzoek nuchter bent. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het ziekenhuis

CT-scan bij longkanker Kanker

 1. Choline PET-CT scan van de prostaat (p) PDF 49 Kb; FDG PET-CT scan (p) PDF 49 Kb; FDG PET-CT scan van het hart (p) PDF 48 Kb; FDG PET-CT-scan van de hersenen (p) PDF 48 Kb; PET - CT scan (English) PDF 48 Kb; PET-CT scan met Jodium 124 PDF 47 Kb; PET-CTA van het hart (p) PDF 49 Kb; PSMA PET-CT scan PDF 48 Kb; Welkom in het Imaging Center PDF 152 K
 2. een CT-scan betekent een relatief sterke stralingsbelasting: een onderzoek met een CT-scan staat ongeveer gelijk aan 200 röntgenfoto's; het is een kostbaar onderzoek; er is contrastmiddel nodig om de bloedstroom beter af te beelden; Risico's. Een CT-scan kent weinig risico's. De scan werkt met röntgenstraling
 3. CT-scan of MRI-scan . Als buitenstaander is het vaak onduidelijk wanneer je met een CT-scan of een MRI-scan te maken hebt. Beide scanners kunnen een driedimensionaal beeld van het lichaam te maken. Een MRI-scan werkt echter niet met röntgenstralen, maar met een sterk magnetisch veld en radiogolven
 4. Wat is een CT-scan? Een CT-scanner is een röntgenapparaat dat heel snel rondom het lichaam draait. Het fotografeert dwarsdoorsnedes, ofwel 'plakjes' van het lichaamsdeel dat gescand wordt. Daarna maakt de computer van al die plakjes een driedimensionaal beeld, een CT-scan. Daarop zijn botten te zien, maar ook bloedvaten en organen
 5. uten: belasting patiënt
 6. De CT-scan (computer tomografie) is een apparaat waarmee nagegaan wordt of er zichtbare afwijkingen zijn in de borstkas. Met deze techniek is het mogelijk foto's te maken van dwarsdoorsneden van het lichaam. Deze foto's geven meer details dan gewone röntgenfoto's. De voorbereiding. Meestal moet men nuchter zijn

CT-scan van de longen - Onderzoek - Ziekenhuis

CT-scan longen en buik. De letters CT staan voor Computer Tomografie. Het is een methode om een doorsnede te tonen van het lichaam. De radioloog ziet op deze opnamen alle inwendige organen en weefsels. Ook maakt de CT-scan de vorm, structuur en ligging van deze organen en weefsels zichtbaar CT-scan hals/thorax Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek met de CT-scan. CT is de afkorting van computertomografie. De CT-scan is een zeer geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldinge CT-scan hersenen 10 minuten ; CT-scan buik 20 minuten; CT-scan longen 20 minuten ; CT-scan bovenbuik 20 minuten; CT-scan geleide abcesdrainage/punctie 30-60 minuten; Een CT-onderzoek duurt ongeveer 10 tot 20 minuten. De voorbereidingstijd niet meegerekend. Het CT-onderzoek. De CT ziet eruit als een grote kast met in het midden een ronde opening Het gas en de vloeistof, die in de longen zijn opgenomen, geven korte tijd een zwakke radio-actieve straling af. Een zeer gevoelig apparaat, de gamma-camera, vangt deze straling op. Hiervan worden computeropnamen gemaakt (= scintigram of scan). De voorbereiding. Men hoeft niet nuchter te zijn

AZ Brugge Radiologie - Man - Borst - CT Thorax - longen

 1. De CT scan is de nieuwste versie van de Siemens CT voor mensen. de longen, de inwendige organen en de hersenen. Vanwege de dunne plakjes die worden gemaakt kan er nog gedetailleerder worden beoordeeld. Voor een narcose dient uw huisdier nuchter te zijn
 2. Een CT-scan wordt alleen uitgevoerd in geval van risicofactoren. Bij een CT-scan worden constant bewegende organen in beeld gebracht, zoals de longen e
 3. CT scan bij kinderen: PI-010485: CT scan thorax blanco: PI-011313: CT scan van de buik, met oraal en i.v. contrast: PI-011159: CT scan van de nieren: PI-011311: CT hals/thorax/abdomen met intraveneus en oraal contrast: PI-011312: Histologische punctie onder röntgendoorlichting of met behulp van CT: PI-011370: CT onderzoek van de wervelkolom.
 4. CT-scan staat voor Computer Tomografie. De radiodiagnostisch laborant maakt röntgenfoto's van de plaats die de arts wil onderzoeken. U krijgt voor en/of tijdens het onderzoek een injectie met contrastvloeistof in uw arm. Daardoor kan de laborant vooral uw bloedvaten beter in beeld brengen
 5. CT-scan. De CT-scanner is een groot apparaat met een ronde opening. CT is de afkorting van computertomografie. Door middel van CT maken we afbeeldingen van doorsneden van het lichaam. Tijdens het onderzoek schuift u door de opening. In de scanner zit een röntgenbuis welke röntgenstralen opwekt
 6. In dit filmpje ziet u wat u kunt verwachten als u een CT-scan ondergaat in het Slingeland Ziekenhuis.Lees ook de folder: http://folders.slingeland.nl/folders..

Hoe werkt een CT-scan van de longen? - Ziekenhuis

U neemt geen tabletten voor suikerziekte voorafgaand aan de PET-CT scan. Vanaf 6 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit houdt in dat u niets mag eten of drinken (behalve water). Als u het koolhydraatarm dieet moet volgen, moet u 12 uur voor het onderzoek nuchter blijven CT-scan spoort zowel longkanker als COPD op. 31 oktober 2011 17:26 31-10-11 17:26. Mensen die roken of hebben gerookt worden uitgenodigd om een CT-scan van hun longen te laten maken De CT-scan ziet er uit als een donut op zijn kant: een dikke ronde korte ring met een opening in het midden. Tijdens het maken van de scan schuift de onderzoekstafel rustig door de opening. Terwijl de tafel door de opening schuift, draait in de ring een systeem om de patiënt heen dat digitaal gegevens [ Longfunctieonderzoek: Meting van de zuurstofopname door de longen (CO-diffusie) en Meting van de vernauwing in de luchtwegen (Flow Volume Curve). Pet/CT-scan. Dag 2: Bronchoscopie. Dag 3: Op deze dag heeft u geen afspraken. Dag 4: Op dag 4 heeft u een gesprek met de longarts en mogelijk ook met de verpleegkundig specialist CT-scan met contrastmiddel. Het kan zijn dat uw specialist naast de gewone PET/CT-scan ook een CT-scan met contrast heeft aangevraagd. Als dat bij u zo is, wordt deze direct na de PET/CT-scan gemaakt met hetzelfde apparaat. U blijft dus nog even op dezelfde tafel liggen. De CT-scan met contrast gaat als volgt

Wat is een CT-scan?Een CT-scan (Computer Tomografie) is een onderzoekstechniek die gebruik maakt van röntgenstraling om het lichaam of bepaalde lichaamsdelen gedetailleerd in kaart te brengen. Elk lichaamsdeel kan met een CT-scan onderzocht worden.Tijdens het onderzoek lig je in een tunnel en wekt de CT-scanner via röntgenstraling bepaalde signalen in het lichaam op. D De CT-scan maakt gebruik van röntgenstralen zoals bij een 'gewone' röntgenfoto. Tijdens het onderzoek wordt er een bepaald volume van het menselijke lichaam onderzocht (volumescan). Door middel van de computer worden uit dit volume een groot aantal beelden gereconstrueerd waardoor het mogelijk is de onderzochte regio in verschillende richtingen te bekijken en te beoordelen Voor een onderzoek van de buik of de longen vragen we je om nuchter (4 uur) te zijn indien mogelijk. Als je medicatie moet nemen is het wel aangeraden deze verder in te nemen zoals je arts voorschreef. Je kan een lichte maaltijd (toast of heldere vloeistoffen) eten bij inname van je medicatie

Voorbereiding op een CT-scan Voorbereiding op een CT-scan

Een CT-scan is een onderzoek waarmee gedetailleerde foto's van de organen en weefsels in het lichaam worden gemaakt. Dit gebeurt met behulp van röntgestralin.. → CT-onderzoek longen → Röntgenonderzoek van de aderen in de arm (flebografie bovenste extremiteit) → Röntgenonderzoek slokdarm en maag bij kinderen → Mamma-punctie (Borstpunctie) → Shuntografie (en eventueel Shuntdotter) bij pre-dialyse patiënten → Echografie van de nieren → MRI-onderzoek dunne dar PATIËNTENINFORMATIE PET-CT SCAN BIJ SARCOIDOSE Algemeen Door middel van deze brief wil Maasstad Ziekenhuis u informeren over een PET-CT-scan bij sarcoïdose. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig door te lezen. LET OP DE VOORBEREIDING VOOR DE PET-CT-scan START DE DAG VOORAFGAAND AAN HET ONDERZOE

CT-scan - Medisch Centrum voor Dieren

Radiologie gebruikt vier soorten onderzoek om afwijkingen in uw lichaam goed in beeld te brengen: röntgenonderzoek, echografie, CT-scan en MRI. De radiologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben brede ervaring, in het bijzonder met onderzoeken naar borstkanker, longziekten, maag-darm-lever aandoeningen en complexe radiologische behandelingen zoals dotterbehandelingen CT scan van thorax en longen. Bepaling. CTscan van de longen en borstholte; Voorbereiding. zwanger? 4 uur nuchter: afhankelijk van de reden van het onderzoek beslist de radioloog de CT - scan zonder of met een contrastkleurstof inspuiting in de arm uit te voeren.; gekende allergien moeten steeds worden gemeld; metalen voorwerpen worden verwijderd: k Men kan hierbij ook opnames met zeer hoge resolutie maken. Hiermee bedoelt men het reconstrueren van zeer dunne doorsnedes (1 mmcoupes) doorheen het longweefsel d.m.v. de CT-scan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor het opsporen van ziekte in het longweefsel (interstitiële pathologie) zoals voor het opsporen van asbest, stoflongen, enz als met een CT-scan of MRI-scan geen tumoren of uitzaaiingen worden gevonden, maar er wel aanwijzingen zijn dat de patiënt kanker heeft; Voor het onderzoek. Je moet vanaf 6 uur voor het onderzoek stoppen met eten, omdat je nuchter moet zijn. Je mag wel koffie, thee (zonder melk en suiker) en water drinken

CT-scan Radiologie. Bij een CT-onderzoek wordt met behulp van röntgenstralen en computerberekeningen een dwarsdoorsnede gemaakt van het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden. Het onderzoek. In de CT-ruimte gaat u op de onderzoekstafel liggen Om de tumoren correct te lokaliseren in het lichaam wordt het onderzoek gecombineerd met een CT-scan die door hetzelfde toestel uitgevoerd kan worden, vandaar de naam PET/CT-scan. De patiënt moet nuchter zijn. Hij krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve glucose ingespoten in zijn arm, gevolgd door een halve liter vocht (via een infuus)

Slokdarm diagnose - Kankeroperatie

Het dier moet nuchter zijn (12 uur geen eten, wel drinken tot 2 uur van tevoren). Voor het skelet en de longen is de echografie dus een minder geschikte beeldvormende techniek. Andere weefsels in het lichaam daarentegen zijn juist goed in beeld te brengen met echografie Vreemd hier. Wanneer ik in België een CT-scan of een MRI of zelfs botscan heb laten maken, een uur later uitslag bij de specialist. Het kan echt wel. In België maak je een afspraak bij specialist en bij röntgenafdeling. Minimaal 2 uur voor consult bij specialist de foto, scan etc en dan heeft de arts de beelden op zijn pc en de diagnose. Als u een CT-scan van een gewricht krijgt, moet u het gewricht de eerste 24 uur na het onderzoek zo weinig mogelijk gebruiken. U kunt dus niet naar huis rijden, fietsen of lopen. U kunt daarna het gewricht langzaam meer gebruiken. Ga niet direct sporten. Als u pijn heeft , kunt u een natte, koude handdoek op het gewricht leggen

PET-scan longen | Hart Long Centrum LeidenCT cervicale wervelkolom (nekwervels) - AZ Nikolaas

CT scan van de longen - gedetailleerde scan van longen

CT-scan met contrastmiddel toegediend via de bloedbaan Met een CT-scan is het mogelijk foto's te maken van dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam. Deze folder gaat alleen over het contrastmiddel dat via de bloedbaan wordt toegediend. Lees hier de folder Voor een CT-scan moet u vier uur nuchter blijven. Dit betekent dat u vier uur voor het onderzoek niets mag eten of drinken. 4 Voor de volgende onderzoeken moet u niet nuchter zijn, tenzij uit-drukkelijk gevraagd: CT-scan van boven- en onderkaak CT-scan van de sinusse

Thoraxfoto. Een thoraxfoto is een röntgenfoto van de borstkas (thorax) waarop het hart en de longen zich aftekenen. Vaak is de thoraxfoto in het ziekenhuis het eerste beeldvormend onderzoek, maar vrijwel nooit het enige.Andere beeldvormende onderzoeken - zoals een echo van het hart - geven meer bruikbare informatie. Op een thoraxfoto kan de dokter vooral de vorm en de grootte van het hart. Beoordelen van een CT-scan is een vaardigheid die iedere arts in een ziekenhuis moet beheersen. In dit boek staat het stapsgewijs beoordelen van de CT-scan centraal. Er wordt een vaste systematiek gebruikt voor beoordelen van scans, zodat voorkomen wordt dat zaken worden overgeslagen of relevante pathologie wordt gemist. Doelgroep: alle artsen (in opleiding) die in aanraking komen met CT-scans. CT SCAN HART EN LONGEN (algemeen) In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over een onderzoek (CT scan) van hart en longen nuchter bent. U mag 3 uur vóór het onderzoek niet meer eten, drinken, roken en geen kauwgum gebruiken. Uw medi-cijnen kunt u innemen met een klei In dat geval is het aangeraden om nuchter te zijn voor het onderzoek. Een CT-scan duurt 15 tot 30 minuten. Bijzondere voorzorgen. Voor sommige scans van de buikstreek moet je nuchter zijn. De enige contra-indicaties bij CT-scans slaan op het contrastmiddel Bij de diagnostiek van aandoeningen van de nieren en de urinewegen kan een computertomografie (CT-scan) worden uitgevoerd. Bij computertomografie (CT) worden dwarsdoorsneden van het lichaam in beeld gebracht door er van verschillende kanten röntgenstralen op te richten. De zo verkregen beelden worden door een computer geregistreerd en samengevoegd, waarna het resultaat (de CT-scan) op papier.

CT-scan - Maag Lever Darm Stichtin

Download PET/CT-scan. met eventueel een aanvullende CT-scan van de longen of met eventueel een aanvullende CT-scan van longen en bovenbuik Download Document. Let op! Op de dag van de PET/CT-scan moet u dus: 6 uur vóór de afspraaktijd nuchter zijn. 2 uur vóór de afspraaktijd 1 liter water drinken. Op tijd aanwezig zijn. 9. 10 10 CT-scan en het ontvangen van straling: gevaarlijk? Om een diagnose te stellen of om een gegeven therapie te volgen kan je arts een CT-scan van (een deel van) je lichaam maken. Met deze CT-scan kan de arts in je lichaam kijken zonder je daarvoor open te snijden moet krijgen, moet je nuchter blijven. Het is hierbij ook héél belangrijk vooraf goed te melden of u allergisch bent voor contraststoffen, aardbeien of mosselen. Volgende onderzoeken zijn met contrast : CT Longen / CT Onder- of Bovenbuik / CT Lever / CT Bloedvaten / CT Nieren / CT Pancreas / CT Hal Beloop van een CT-scan Bij een CT-scan ligt de patiënt op een onderzoekstafel. Deze tafel wordt door de CT-scanner geschoven om opnamen te maken. De CT-scanner is een 'ring' van 70 cm door­snede en 50 cm diep. Bij een CT-scan van de longen of buik wordt er vaak gevraagd om de adem in te houden

MR cervicale en thoracale wervelkolom - AZ Nikolaas

Video: CT-scan longen Presca

Nuchter: 6 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten en alleen nog water of koffie/thee zonder melk en suiker drinken. Sondevoeding moet 12 uur voor het onderzoek worden gestaakt. Soms: De duur van het maken van de PET en de CT scan kan variëren van 10 tot 30 minuten Re:ct scan longen Hoi Okkie, Ja tuurlijk daar ben ik ook blij om, daar zeg ik ook niks over. Als het goed is dinsdag.... Maar bij ons zijn er teveel kankerpatienten geweest in de familie....dus daar dacht ik meer aan....je weet het nooit h Hoe werkt een CT-scan bij huisdieren? Omdat uw hond of kat in de meeste gevallen niet stil kan blijven liggen én het prettiger is voor het dier zelf om er niets van mee te krijgen, gebeurt een CT-scan bij uw dier meestal onder narcose. Uw dier moet dan nuchter blijven, en dat betekent dat hij vanaf vier uur voor de scan niet meer mag eten

Een CT-scan duurt ongeveer 5 tot 15 minuten. Dit hangt af van welk lichaamsdeel wordt onderzocht: CT-scan van het hoofd duurt ongeveer 5 minuten CT-scan van longen of buik duurt ongeveer 10 minuten De uitslag De radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt een verslag. U krijgt de uitslag van u Een CT-scan gebruikt röntgenstralen om een 3D-beeld te krijgen van een deel van uw lichaam. Lees hoe dit werkt in Martini Ziekenhuis Groningen, afdeling Radiologie Ook de weefsels rond het hart en een beperkt deel van de longen worden in beeld gebracht. Dit gebeurt door gebruik te maken van X-stralen. Voor het onderzoek dient de patiënt nuchter te zijn. 6 uur voor het onderzoek mag men niet eten of drinken. De medicatie mag met een slokje water worden ingenomen. Er wordt een infuus geplaatst thv de voorarm Uw voorbereiding op een CT-scan U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een CT-scan bij ons krijgt. In deze informatie kunt u lezen hoe u zich hierop moet voorbereiden. De voorbereiding op een CT-scan Een CT van hoofd, hals, longen of aorta Wij verzoeken u twee uur voor het onderzoek nuchter te blijven in verband met het (eventueel Wat is een coronaire CT-scan?De coronaire CT-scan of coronaire CT-angiografie is een CT-onderzoek (computertomografie) waarbij cardiologen het hart of een deel ervan in beeld brengen op de computer om vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Het onderzoek gebeurt met behulp van contrastvloeistof en röntgenstralen op de dienst radiologie.De CT-scanner maak

Met een CT-scan maken we dwarsdoorsnedefoto's van uw lichaam. Hiermee krijgen we inzicht in eventuele afwijkingen in uw lichaam aan bijvoorbeeld uw bloedvaten, organen of botten De CT-scan bestaat uit een röntgenbuis, die ronddraait in een grote ring, en een onderzoekstafel. Met de CT-scan kunnen voornamelijk organen, bloedvaten, wekedelen en botten in beeld worden gebracht. Voorbereiding. Voor een CT-scan met jodiumhoudend contrast is speciale voorbereiding nodig Een CT-scan laat vroeger afwijkingen zien dan een röntgenfoto van de longen en het kan ook voorkomen dat op CT al afwijkingen zichtbaar zijn, die passen bij een virale infectie, voordat de PCR-test positief is. Mogelijk kan de uitgebreidheid van de afwijkingen op de CT ook informatie geven voor een inschatting hoe ernstig de ziekte is CT-scan buik (abdomen) Met een CT-scan van de buik brengen we de buikholte via dwarsdoorsneden in beeld: van het middenrif tot de onderzijde van het bekken.. De voorbereiding thuis. U moet nuchter zijn voor het onderzoek. Dat betekent dat u vier uur voor het onderzoek niets meer gegeten en gedronken hebt De CT-scan is een onderzoek waarbij het binnenste van het menselijk lichaam in drie dimensies wordt afgebeeld. Een weke delen setting geeft dus nagenoeg geen informatie over de luchthoudende longen (HU longen rond de -500). Figuur 10. Weke delen setting met een window width 400 en window level 40 CT SCAN. CT is de afkorting van computertomografie. Een CT-scan wordt ook wel CAT-scan genoemd. Bij een CT-scan wordt er gebruikgemaakt van röntgenstraling, die per type weefsel anders wordt doorgelaten. Voor het onderzoek moet uw dier nuchter zijn

 • CASA Utrecht.
 • Buffetrestaurant Apeldoorn.
 • Intex zwembad met pomp.
 • Tennisbal bedrukken met naam.
 • Drukwerk bordspel.
 • Stuivenberg spoed telefoon.
 • List 5 letters.
 • Moulin Rouge Movie.
 • Verbindingsdienst Ede.
 • Borrani motorfiets velgen.
 • Waldorf Astoria Amsterdam.
 • Wat is een snoezelruimte.
 • Fitnesstoestellen voor thuis.
 • Bijtende pup corrigeren.
 • Chronotherm 4 probleem.
 • Groene asperges rauw eten.
 • Kris Peeters EIB.
 • Download email client for Windows 10.
 • Abc.es ultimas noticias.
 • Navel baby stinkt.
 • Aalst carnavalstoet.
 • Wild zwijn procureur recept oven.
 • Hoe kan je het best Spaans leren.
 • KNGU.
 • Vbs Sint Pieter Oostkamp.
 • Pizza beleggen.
 • Clioquinol Blastocystis hominis.
 • Marty Lagina.
 • Broken axis Excel.
 • Griekse kerstrecepten.
 • Steinway Model D Price.
 • Bakken met sorghum.
 • Zeilmaatje aangeboden.
 • Overloop opknappen.
 • OBS De Driehoek.
 • Mozzarella zwanger.
 • Vissoorten Curaçao.
 • Bloedklonter hersenen.
 • Met Landelijk Label lampen.
 • Zuidwesten van de Verenigde Staten.
 • Hangjeugd oplossingen.